ΕΜΕΝΑ ΡΩΤΑ: Επ. 010_Το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς - Αρχοντορεμπέτικο, λαϊκό και σκυλάδικο (1950-1960)

MP3 track